Abbes (Albert) TREFF

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Betzdorf

Ingénieur, Mensder, 58 Joer, Sekretär vun déi gréng Betzder, Nohaltegkeetskommissioun, Aarbechtsgrupp Klimapakt

« Mir wunnen zënter 22 Joer hei an der Gemeng. Säit menger Preretraite sinn ech aktiv am Catering-Betrib vu menger Fra, och zu Menster.

Ech hu mech schonns ëmmer aktiv an de verschiddene Kommissioune vun der Gemeng bedeelegt.

Mech interesséiert et besonnesch fir an eiser Gemeng Weeër ze fannen fir eis Ëmwelt ze schützen, ze erhalen an ouni Schued un eis Kanner weider ze ginn. Dofir wëll ech mech asetze fir en Iwwergang zu méi erneierbaren a propperen Energien, a fir eng Stäerkung vun eise regionalen a saisonale Produkter. »