Mobilitéit

Publié le

Mobilitéit - méi « mobilité douce »

Fir eis Gréng ass den ëffentlechen Transport an déi douce Mobilitéit weiderhin eng vun de Prioritéiten. Mir hu schon eng Rei Schrëtt ënnerholl, fir de Leit et ze erméiglechen, verschidden Transportmëttelen ze benotzen a mir schaffen och weider un engem globale Mobilitéitskonzept

  • Bus- an Zuch: d’Gemeng bezillt d'Jumbos- a Seniorenkaarten. D'Joresabonement gett finanziell ennerstetzt;

  • Sécherheet vun de Foussgänger: d‘Zebrasträifen an der Gemeng goufe besser beliicht;

  • M-Box: op der Gare zu Rued kënnen d'Leit hire Velo secher ofstellen;

  • Fouss-a Veloswéer: de Wee vun Ouljen op Rued as fäerdeg an aner Weer sin an der Maach.

 

Mobilité : plus de mobilité douce

Pour nous les verts les transports en commun ainsi que la mobilité douce restent une des priorités. Nous avons œuvré pour permettre aux habitants d’utiliser de multiples moyens de transport et nous continuons à développer un concept de mobilité global.

  • Bus et train : la commune paye les cartes d’abonnement Jumbo et Senior ; elle participe au financement des abonnements annuels

  • Sécurité des piétons : les passages cloutés ont reçu un meilleur éclairage

  • M-Box : endroit protégé et sûr pour déposer votre vélo à la gare de Roodt-Syre

  • Chemins piétonniers et pistes cyclables : le chemin vers Olingen est terminé et d’autres chemins sont en cours de planification